Servicii Audit Financiar Statutar

Nu aveti timp sa navigati prin site? Doriti o cotatie preliminara de Pret / Tarife Servicii de Audit ? O veti primi in maxim 24 de ore.

Dureaza 1 min sa completati formularul.

Activitatea de audit financiar statutar este de cele mai multe ori perceputa doar ca o obligatie legala, sau ca o simpla formalitate, fara a fi cunoscute beneficiile efective pe care aceasta activitate o poate aduce unei firme. In ciuda acestei perceptii, auditul financiar statutar vizeaza o verificare a situatiilor financiare, respectiv in ce masura acestea prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare si performantei societatii, a miscarii capitalurilor proprii precum si a fluxurilor de trezorerie, in conformitate cu cadrul de raportare financiara in vigoare.

Cu alte cuvinte, o definitie scurta si concisa a conceptului de audit financiar obligatoriu ar consta in activitatea efectuata de auditori statutari care isi exprima o opinie asupra situatiilor financiare, potrivit standardelor de audit, in virtutea unor dispozitii legale, ca urmare a mandatului primit din partea managementului.

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, orice companie este obligata sa procedeze la auditarea situatiilor financiare in conditiile in care, la inchiderea a două exerciții financiare consecutive, indeplineste cumulativ cel putin doua din urmatoarele criterii:

  • detine active cu o valoare de peste 16.000.000 ron
  • inregistreaza o cifra de afaceri neta de peste 32.000.000 ron
  • are un numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar mai mare sau egal cu 50

Pe de alta parte, obligativitatea se extinde si asupra societatilor de interes public, respectiv institutii de credit, societati de asigurare/reasigurare, entitatile reglementate si supravegheate Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societati comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, companii si societati nationale. Audit financiar statutar vor efectua si persoane juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare de catre o societate-mama care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara, societati de leasing si persoane juridice care beneficiaza de imprumuturi nerambursabile sau cu garantia statului.

Auditul financiar statutar urmareste asadar nu numai indeplinirea unei obligatii legale, ci si posibila identificare de catre auditor de erori, posibile fraude sau lipsa a controalelor interne. Aceasta activitate a auditorului conduce la imbunatatirea proceselor care se deruleaza in cadrul companiei, cu consecinta cresterii nivelului de corectitudine al situatiilor financiare. Faptul ca activitatea de audit financiar statutar este efectuata de catre auditori independenti, autorizati de catre Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar si membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, confera un grad sporit de incredere in situatiile financiare intocmite de catre o companie auditata.

Activitatea auditorului financiar statutar se concretizeaza intr-un raport de audit financiar statutar, intocmit conform standardelor internationale de audit, si o scrisoare confidentiala catre conducerea firmei ce contine nu numai constatarile auditorului si riscurile aferente acestora, ci si recomandari si un plan de actiune pentru punerea in aplicare a acestor constatari.

EVCONT AUDIT este membra a Camerei Auditorilor Financiari ( C.A.F.R ) din anul 2001 si are viza de lucru din partea Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Staturat ( A.S.P.A.A.S ), fiind formata dintr-o echipa de profesionisti ce sustin activitatea de audit financiar statutar printr-o evaluare obiectiva bazata pe metodologii si instrumente de actualitate.

20 ani experienta. Puteti conta pe noi​

Autorizari si certificari detinute de membrii echipei noastre:

  • ACCA – Association of Chartered Certified Accountants, UK
  • CIA Certified Internal Auditor, US
  • CAFR – Camera Auditorilor Financiari din Romania
  • CECCAR – Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania
  • CCF – Camera Consultantilor Fiscali din Romania
  • ASPAAS – Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar
certificari-audit

Cotatie Preliminara Tarif Audit

O veti primi in maxim 24 de ore