Auditarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate

Nu aveti timp sa navigati prin site? Doriti o cotatie preliminara de Pret / Tarife Servicii de Audit ? O veti primi in maxim 24 de ore.

Dureaza 1 min sa completati formularul.

Auditarea situatiilor financiare anuale consolidate reprezinta o obligatie legala a oricarei societati-mama in cazul in care aceasta face parte dintr-un grup de societati si indeplineste una din urmatoarele conditii:

 • detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta societate cu regim de filiala
 • este actionar sau asociat al unei societati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza (filiala), care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor lor de vot
 • este actionar sau asociat al unei societati si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor ori asociatilor societatii, ca urmare a unui acord cu alti actionari sau asociati
 • este actionar sau asociat si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra filialei, in temeiul unui contract incheiat cu societatea comerciala in cauza ori al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte ori clauze;
 • societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta ori control asupra unei filiale
 • este actionar sau asociat si are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale filialei
 • societatea-mama si filiala sunt conduse pe o baza unificata de catre societatea-mama

Totusi, o societate-mama este scutita de la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii:

 • total active: 105.000.000 ron
 • cifra de afaceri neta: 210.000.000 ron
 • numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250

In ciuda celor de mai sus, scutirea de la depunerea situatiilor consolidate nu se aplica daca una dintre filialele care urmeaza sa fie consolidate este o societate comerciala ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Serviciile de auditare a situatiilor financiare anuale consolidate nu urmaresc insa numai indeplinirea unei obligatii legale, conform celor descrise mai sus, ci in primul rand exprimarea unei opinii cu privire la masura in care situatiile financiare consolidate  sunt intocmite sub toate aspectele semnificative in conformitate cu cadrul de raportare financiara. In acest scop, pe baza riscurilor de audit identificate, auditorul planifica si efectueaza proceduri de audit, ce duc la identificarea denaturarilor situatiilor financiare, cauzate de frauda sau eroare. Grupul de societati are astfel posibilitatea de imbunatatire, atat a sistemului de control intern, cat si a procesului de raportare, folosind rapoartele si observatiile efectuate de catre auditor. 

 

EVCONT AUDIT este membra a Camerei Auditorilor Financiari ( C.A.F.R ) din anul 2001 si are viza de lucru din partea Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Staturat ( A.S.P.A.A.S ), fiind formata dintr-o echipa de profesionisti ce sustin activitatea de auditare a situatiilor financiare anuale consolidate prin aplicarea Standardelor Internationale de Audit. EVCONT AUDIT respecta asadar atat cerintele etice, cat si de planificare efectuare a auditului si raportate, aplicand proceduri de audit selectate conform rationamentului profesional al echipei sale.

Pentru a obtine oferta de tarif audit financiar situatii consolidate, contactati-ne la contact@evcont-audit.ro sau completati formularul de mai jos

20 ani experienta. Puteti conta pe noi​

Autorizari si certificari detinute de membrii echipei noastre:

 • ACCA – Association of Chartered Certified Accountants, UK
 • CIA Certified Internal Auditor, US
 • CAFR – Camera Auditorilor Financiari din Romania
 • CECCAR – Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania
 • CCF – Camera Consultantilor Fiscali din Romania
 • ASPAAS – Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar
certificari-audit

Cotatie Preliminara Tarif Audit

O veti primi in maxim 24 de ore