Auditare Situatii Financiare Consolidate

Auditarea situatiilor financiare anuale consolidate reprezinta o obligatie legala a oricarei societati-mama in cazul in care aceasta face parte dintr-un grup de societati si indeplineste una din urmatoarele conditii:

  • detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta societate cu regim de filiala
  • este actionar sau asociat al unei societati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza (filiala), care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor lor de vot
  • este actionar sau asociat al unei societati si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor ori asociatilor societatii, ca urmare a unui acord cu alti actionari sau asociati
  • este actionar sau asociat si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra filialei, in temeiul unui contract incheiat cu societatea comerciala in cauza ori al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte ori clauze
  • societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta ori control asupra unei filiale
  • este actionar sau asociat si are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale filialei
  • societatea-mama si filiala sunt conduse pe o baza unificata de catre societatea-mama
Audit Financiar

Evcont Audit = 15 ani de experienta. Suntem pasionati, experimentati si intotdeauna …fresh. Extragem si ultima picatura de informatie pentru un raport de audit credibil, independent, complet.

Totusi, o societate-mama este scutita de la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu sunt entitati de interes public si nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii:

  • total active: 105.000.000 lei
  • cifra de afaceri neta: 210.000.000 lei
  • numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250

In ciuda celor de mai sus, scutirea de la depunerea situatiilor consolidate nu se aplica daca una dintre filialele care urmeaza sa fie consolidate este o societate comerciala ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Serviciile de auditare a situatiilor financiare anuale consolidate nu urmaresc insa numai indeplinirea unei obligatii legale, conform celor descrise mai sus, ci in primul rand exprimarea unei opinii cu privire la masura in care situatiile financiare consolidate  sunt intocmite sub toate aspectele semnificative in conformitate cu cadrul de raportare financiara. In acest scop, pe baza riscurilor de audit identificate, auditorul planifica si efectueaza proceduri de audit, ce duc la identificarea denaturarilor situatiilor financiare, cauzate de frauda sau eroare. Grupul de societati are astfel posibilitatea de imbunatatire, atat a sistemului de control intern, cat si a procesului de raportare, folosind rapoartele si observatiile efectuate de catre auditor.

Evcont este membra a Camerei Auditorilor Financiari din anul 2001, fiind formata dintr-o echipa de profesionisti ce sustin activitatea de audit financiar statutar printr-o evaluare obiectiva bazata pe metodologii si instrumente de actualitate.

Obtineti Cotatie Preliminara Pret / Tarife in maxim 24 ore

Sunati-ne la 0748.232.220, email la contact@evcont-audit.ro  sau completati formularul de mai jos. Veti primi o cotatie preliminara pentru  servicii Auditare Situatii Financiare Consolidate in maxim 24h.

Email

Telefon

Detalii

Veti primi o cotatie preliminara de pret / tarif in maxim 24 ore.
Sunt de acord sa fiu contactat de EvCont Audit.

Cotatii de audit in 24 ore

Pret tarif Audit FinanciarVreti sa obtineti rapid o cotatie pentru un proiect de audit financiar ? Expertii nostri va trimit o cotatie preliminara in maxim 24 ore. Sunati la 0748.232.220 si consultantii nostriva vor oferi toate informatiile.

Audit Fonduri Europene

Servicii de audit pentru Proiecte Europene ( audit financiar POSDRU, audit POS MEDIU, audit POS CCE ). Sunati la 0748.232.220 si auditorii nostri pentru Fonduri Europene va vor oferi toate informatiile.

Audit Statutar si GAAP

Vreti sa obtineti rapid o cotatie pentru un proiect de audit statutar sau GAAP ? Auditare Situatii Financiare Consolidate ? Sunati la 0748.232.220 si auditorii nostri financiari va vor oferi toate informatiile.