Alte servicii de Audit Financiar

Nu aveti timp sa navigati prin site? Doriti o cotatie preliminara de Pret / Tarife Servicii de Audit ? O veti primi in maxim 24 de ore.

Dureaza 1 min sa completati formularul.

Practica auditului are o vechime de peste un mileniu. In diferite perioade s-au folosit termeni diferiti, cu un continut apropiat, cum sunt: inspectie, control, revizie, verificare, expertiza contabila, supervizare etc. Fiecare din acesti termeni presupun:

 • compararea situatiei reale cu situatia care ar trebui sa existe
 • stabilirea si analiza abaterilor si riscurilor
 • propunerea sau recomandarea unor masuri menite sa contribuie la atingerea obiectivelor entitatii

In prezent, serviciile de audit financiar sunt reglementate global prin Standardele Internationale de Audit. Conform acestor standarde, serviciile de audit financiar reprezinta misiuni de asigurare, prin care auditorul ofera un anumit grad de asigurare catre utilizatorii situatiilor auditate. Mai simplu spus, auditul ofera un grad de incredere mai ridicat pentru toti cei interesati de situatiile respective (institutii bancare, organizatii client, etc.), fara a se obtine o asigurare absoluta, datorita limitarilor inerente ale unui audit.

Astfel, serviciile de audit financiar pot fi incadrate in mai multe categorii:

 • audit al situatiilor financiare
 • misiuni de revizuire a situatiilor financiare (in special interimare)
 • misiuni de asigurare (altele decat auditurile sau revizuirile)
 • misiuni pe baza procedurilor convenite privind informatiile financiare
 • misiuni de compilare a situatiilor financiare

Fiecare dintre aceste tipuri de servicii sunt reglementate de standarde diferite, existand diferente atat intre modul de desfasurare al muncii auditorului, cat si de tipul de raportare folosita de catre auditor, modul de formulare al concluziilor si nivelul de asigurare conferit.

Auditul situatiilor financiare vizeaza o verificare a situatiilor financiare, respectiv in ce masura acestea prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare si performantei societatii, a miscarii capitalurilor proprii precum si a fluxurilor de trezorerie, in conformitate cu cadrul de raportare financiara in vigoare. Acesta confera cel mai crescut nivel de asigurare, in sensul ca ofera cel mai mare grad de siguranta ca situatiile auditate sunt corecte pentru cititori.

Misiunea de revizuire a situatiilor financiare vizeaza verificarea aspectelor, pe baza unor proceduri care nu ofera toate probele cerute intr-un audit, ce il pot determina pe auditor sa creada ca situatiile financiare nu sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil. Acesta confera nivelul cel mai scazut de asigurare, dat fiind ca procedurile efectuate sunt mai reduse si ca urmare si probabilitatea identificarii erorilor si fraudelor este mai scazuta. Acest tip de misiune este folosita in cazul situatiilor financiare interimare sau atunci unde nu este considerat necesara o siguranta foarte crescuta asupra situatiilor verificate.

Misiunile de asigurare (altele decat auditurile sau revizuirile informatiilor financiare istorice) au ca  obiectiv exprimarea de catre auditor a unei opinii asupra altor situatii decat cele financiare, bazate pe anumite criterii, ce pot fi prestabilite sau elaborate in mod specific. Aceste misiuni pot conferi atat o asigurare rezonabila, cat si una limitata, in functie de necesitatile specifice.  Astfel de misiuni pot aparea atat in cazul fondurilor nerambursabile (mai rar), cat si atunci cand se doreste verificarea unor informatii (ex: rapoarte, situatii, etc.).

Misiunea pe baza procedurilor convenite vizeaza efectuarea de proceduri ce tin de natura unui audit, la care auditorul, entitatea si oricare terte parti indreptatite au convenit, precum si raportarea constatarilor efective. Exemple in acest sens pot fi: fondurile europene, diverse situatii pentru autoritati,   Nu este exprimata nici o asigurare, in acest context utilizatorii raportului avand posibilitatea de a-si contura propriile concluziilor in privinta situatiilor verificate, pe baza procedurilor si constatarilor raportate de catre auditor.

Misiunea de compilare a situatiilor financiare se refera la colectarea informatiilor contabile, clasificarea acestora si sintetizarea informatiilor financiare. Acestea sunt necesare atunci cand este necesar a se prezinta o sinteza, pentru simplificare si intelegere mai usoara de catre cititori. O alta situatie poate apare atunci cand cititorul este interesat doar de anumite informatii, la un nivel mai scazut de detaliu. Procedurile efectuate nu sunt proiectate pentru a exprima o asigurare iar activitatea auditorului nu se va incheia cu o concluzie.    

EVCONT AUDIT este membra a Camerei Auditorilor Financiari ( C.A.F.R ) din anul 2001 si are viza de lucru din partea Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Staturat ( A.S.P.A.A.S ), fiind formata dintr-o echipa de profesionisti  cu experienta in efectuarea de misiuni de asigurare, indiferent de tipul acestora. In functie de necesitatile si dorintele dumneavoastra, echipa EVCONT AUDIT identifica obiectivele si ca urmare tipul de misiune de asigurare potrivit, in scopul obtinerii unor rezultate de calitate, care sa satisfaca cerintele existente.

20 ani experienta. Puteti conta pe noi​

Autorizari si certificari detinute de membrii echipei noastre:

 • ACCA – Association of Chartered Certified Accountants, UK
 • CIA Certified Internal Auditor, US
 • CAFR – Camera Auditorilor Financiari din Romania
 • CECCAR – Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania
 • CCF – Camera Consultantilor Fiscali din Romania
 • ASPAAS – Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar
certificari-audit

Cotatie Preliminara Tarif Audit

O veti primi in maxim 24 de ore