Servicii Audit Financiar OMF

Nu aveti timp sa navigati prin site? Doriti o cotatie preliminara de Pret / Tarife Servicii de Audit ? O veti primi in maxim 24 de ore.

Dureaza 1 min sa completati formularul.

Asociatul sau managerul unei societati comerciale poate fi confruntat cu o anumita dilema atunci cand aude expresia  „audit financiar”. Aceasta intrucat la momentul actual circula diverse variante, cum ar fi audit statutar, audit legal, audit conform IFRS, audit financiar OMF, si asa mai departe. Ce inseamna toate acestea si de ce are nevoie de fapt o societate comerciala?

 

Auditul statutar, denumit in practica  si audit legal, reprezinta auditarea financiara efectuata de o societate in mod obligatoriu, conform reglementarilor in vigoare sau statutului societatii. Pentru exemplificare, o societate de interes public, o societate care indeplineste criteriile legale sau una pentru care este prevazuta necesitatea auditarii prin statut, trebuie sa efectuze audit statutar. Pentru celelalte societati se efectueaza audit financiar „la cerere”, singura diferenta fiind obligativitatea.

 

Atunci cand ne  referirim la servicii audit financiar OMF, IFRS, US GAAP si altele,  discutam despre cadrul de raportare in conformitate cu un cadru legal. In Romania, acest cadru legal este stabilit prin Ordin al Ministrului Finantelor, de aici si denumirea generica de audit financiar OMF.

Cadrul legal, care precizeaza modul in care se vor intocmi situatiile financiare, ce contin acestea, politicile contabile general acceptate, prezentarile necesare de efectuat in situatiile financiare, etc., este OMF 1802/2014.

Conform OMFP 1802/2014, pentru o societate care este obligata sa efectuze audit financiar OMF, situatiile financiare sunt compuse din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si note explicative la situatiile financiare anuale. In mod traditional, la inceputul fiecarui an pentru anul anterior, in privinta bilantului si a contului de profit si pierdere, Ministerul Finantelor elaboreaza si emite un format special de raportare, ce este obligatoriu de completat in forma emisa. Impreuna cu acestea, Ministerul Finantelor cere si completarea altor doua rapoarte (date informative, situatia activelor imobilizate), ce conform OMFP 1802/2014 nu fac parte din situatiile financiare. Trecand peste aceasta contradictie, formularele emise de Ministerul Finantelor se completeaza in intregime de catre societatile comerciale.

 

In privinta celorlalte trei situatii ce compun situatiile financiare, acestea nu sunt completate printr-un formular standard. Aceste situatii sunt foarte importante, toate explicatiile si prezentarile necesare aferente valorilor semnificative din bilant si contul de profit si pierdere fiind efectuate in notele explicative. In plus, politicile contabile ale societatii sunt prezentate tot in notele explicative.

EVCONT AUDIT ofera servicii de audit financiar OMF, atat audit statutar pentru acele societati ce sunt obligate prin lege sau statut, cat si audit „ la cerere” pentru societatile care doresc auditarea financiara.

Pentru a obtine oferta pentru servicii audit financiar, contactati-ne la contact@evcont-audit.ro sau completati formularul de mai jos

20 ani experienta. Puteti conta pe noi​

Autorizari si certificari detinute de membrii echipei noastre:

  • ACCA – Association of Chartered Certified Accountants, UK
  • CIA Certified Internal Auditor, US
  • CAFR – Camera Auditorilor Financiari din Romania
  • CECCAR – Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania
  • CCF – Camera Consultantilor Fiscali din Romania
  • ASPAAS – Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar
certificari-audit

Cotatie Preliminara Tarif Audit

O veti primi in maxim 24 de ore